Ecodesign Tool

De nieuwe Ecodesign norm voor mechanische producten is speciaal ontwikkeld voor toepassing door MKB bedrijven. 

In 2013 is de Europese norm 341106 Ecodesign verschenen. Deze norm voor een LCA methodiek voor mechanische producten is speciaal ontwikkeld voor toepassing door MKB bedrijven en biedt een eenvoudige, goedkope en snelle manier om uw product duurrzaam te ontwikkelen. Daarnaast is het een goede manier om aan uw klanten te laten zien welke stappen u neemt om uw product duurzaam te maken. GKID helpt u in het gebruik van deze norm bij de ontwikkeling van duurzamere producten.

Ecodesign

Minister Verburg

Minister Verburg overhandigt certificaat en subsidie.

Juni 2009: Minister Verburg overhandigt de oprichters van Haynest (Gidy Knoors en Ronald Verberne) een certificaat Biobased Economy voor hun bijdrage aan de groene economie. Aan deze erkenning is een subsidie van €300.000 gekoppeld. Haynest ontwikkelt 100% biobased verpakkingen uit natuurvezels en de bijbehorende procesequipment.

verburg

Biobased bloempot

In opdracht van bietencoöperatie CSV COVAS, ontwikkelde GKID in samenwerking met Ingenia een bloempot op basis van suikerbieten. De bloempot is volledig biologisch afbreekbaar.

Het product verkeert nog in een testfase, maar heeft wel al een naam: Cobi. "Je denkt dan al meteen aan een mooie vrouw", zegt Gerard Gosselink, directeur van bieten-cooperatie CSV Covas. Maar het is een plantenpot. Op het eerste oog ziet hij er eender uit als de pot die je bij het tuincentrum krijgt. Het verschil: de tuincentrumpot is van plastic, Cobi is van composteerbare bietenperspulp. Ofwel: een restproduct van suikerbieten. "Je kunt onze pot met de plant in de bodem stoppen. Na twee jaar is hij verteerd. Omdat hij van plantaardig materiaal is, verrijkt hij de bodem. Je kunt zelfs de benodigde meststoffen in de pot toevoegen. Het grote voordeel: je hebt geen afval."

Download artikel als *.PDF »

cobi pot

Biobased packaging

Eindhovens Dagblad:

GKID en Ingenia starten met ontwikkeling van biobased verpakkingsmateriaal.

Het doel is om een verpakkingsmateriaal te ontwikkelen dat via de groenbak in een kringloop gebracht kan worden.

Download artikel als *.PDF »

Eindhovens Dagblad jan 2009

Ondersteuning ministerie

Een publicatie van het ministerie van EL&I over de succesvolle inzet van de SBIR regeling.

The inedible parts of plants can be used as packaging material, thus contributing to a biobased economy. This ingenious idea was submitted by engineering firm Ingenia and product developer GKID (Gidy Knoors Innoveer Duurzaam) for the SBIR Green raw materials for non-food products set up by the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation.

They developed Haynest, a new packaging material consisting of grassy fibres instead of polystyrene. Haynest; was developed as part of their project Biodegradable EPS substitute on the basis of organic residues.

Download artikel als *.PDF »

computer packaging

De circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem waarin grondstoffen en onderdelen van producten zoveel mogelijk worden hergebruikt of biologisch worden afgebroken in de natuur.

Het systeem geldt als een radicale breuk met het huidige ‘lineaire model’, waarin grondstoffen worden verwerkt in producten die na gebruik worden vernietigd.

De circulaire economie gaat uit van 3 principes:

  1. De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en worden (na eventueel hergebruik) teruggegeven aan de natuur.
  2. De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (in een nieuwe lamp, bijvoorbeeld).
  3. Klanten betalen voor het gebruik van gebruiksproducten, niet voor het bezit.

In de circulaire economie worden producten aan het einde van hun gebruiksduur in onderdelen teruggevoerd naar het begin van de keten, of als biologisch afbreekbare stof teruggegeven aan de natuur. Tijdens de productie, het gebruik en de verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen uitgestoten naar water of lucht.
Bovendien betaalt een klant in de circulaire economie alleen voor het gebruik van een product, via een leaseconstructie. Het eigendom blijft bij de producent. Die bepaalt de prijs van het gebruik aan de hand van de waarde van de grondstoffen in het product en de kosten van de gebruiks- en verwerkingsfase.

Download het artikel (pdf) van MVO Nederland over de circulaire economie.

Download artikel als *.PDF »

circulaire economie