Biobased bloempot

In opdracht van bietencoöperatie CSV COVAS, ontwikkelde GKID in samenwerking met Ingenia een bloempot op basis van suikerbieten. De bloempot is volledig biologisch afbreekbaar.

Het product verkeert nog in een testfase, maar heeft wel al een naam: Cobi. "Je denkt dan al meteen aan een mooie vrouw", zegt Gerard Gosselink, directeur van bieten-cooperatie CSV Covas. Maar het is een plantenpot. Op het eerste oog ziet hij er eender uit als de pot die je bij het tuincentrum krijgt. Het verschil: de tuincentrumpot is van plastic, Cobi is van composteerbare bietenperspulp. Ofwel: een restproduct van suikerbieten. "Je kunt onze pot met de plant in de bodem stoppen. Na twee jaar is hij verteerd. Omdat hij van plantaardig materiaal is, verrijkt hij de bodem. Je kunt zelfs de benodigde meststoffen in de pot toevoegen. Het grote voordeel: je hebt geen afval."

Download artikel als *.PDF »

cobi pot