Diensten

Voor wie

Zoekt u ...

 • Een werktuigbouwkundig systeemarchitect als aanvulling van uw team voor de duur van een project?
 • Een zeer ervaren projectleider die een team kan smeden en tot bloei brengen?
 • Een specialist die een technisch probleem kan analyseren en helpen oplossen?
 • Een projectmanager die samenwerking tussen verschillende partijen tot stand kan brengen?

USP's

GKID heeft ruim 25 jaar ervaring in projectmanagement en systeemarchitectuur, opgedaan bij verschillende bedrijven,  en kan putten uit diverse methodes en technieken (o.a. six sigma) voor een adequate en doeltreffende aanpak.

De inzet van GKID levert u een snelle en efficiënte ondersteuning, en werkt in veel gevallen zelfs kostenbesparend. Er worden immers alleen kosten gemaakt voor de duur van het project.

Het is in de projectleiding voor de machinebouw onontbeerlijk om ook inhoudelijk kennis te hebben van de techniek. Ontwikkelteams moeten uitgedaagd worden en hebben een klankbord nodig. Een degelijke werktuigbouwkundige achtergrond (TU Eindhoven) van constructieprincipes gecombineerd met een creatieve geest dragen zorg voor de nodige “challenge” van uw team.

Technische ontwikkelprojecten zijn vaak complex door de integratie van vele disciplines, vaak ook nog verdeeld over verschillende partners. Een goede verdeling van verantwoordelijkheden en kwaliteitsborging zijn daarbij van grote invloed op het succes van een project.

De contouren voor complexe machineontwerpen worden uitgezet door een team van architecten. Elke specialist draagt zijn eigen oplossingen aan en het team bepaalt gezamenlijk wat de beste trade-off's voor een optimaal ontwerp zijn. GKID heeft ruime ervaring in het bijeen brengen en laten samenwerken van deze specialisten.

Specialiteiten:
Project Management, Value Analysis & Engineering, Systeem Architectuur, Duurzame productontwikkeling, Business Case Analyse, Roadmapping, Creativiteit. 

Productontwerp-Procesontwikkeling-Materiaalontwikkeling

In de machinebouw ligt de proceskennis dikwijls bij de opdrachtgever en is het de taak van de machinebouwers om de proceskennis te vertalen naar een goed werkend machineconcept. Het is van groot belang om goed kennis te nemen van het proces, de belangrijkste procesparameters te identificeren en hun relatie met machineparameters eenduidig vast te leggen.

GKID beweegt met groot gemak tussen de 3 technische domeinen van productontwikkeling: productontwerp, procesontwerp en materiaalontwikkeling, en een integrale benadering hiervan levert een optimaal product dat tegen acceptabele kosten, met zo weinig mogelijk uitval in de gewenste hoeveelheden gemaakt kan worden. Daarbij heeft GKID oog voor hernieuwbare grondstoffen, energiezuinige processen en business potentie. 

In 2013 is de Europese norm 341106 Ecodesign verschenen. Deze norm voor een LCA methodiek voor mechanische producten is speciaal ontwikkeld voor toepassing door MKB bedrijven en biedt een eenvoudige, goedkope en snelle manier om uw product duurrzaam te ontwikkelen. Daarnaast is het een goede manier om aan uw klanten te laten zien welke stappen u neemt om uw product duurzaam te maken. GKID helpt u in het gebruik van deze norm bij de ontwikkeling van duurzamere producten.

High-Tech machinebouw

Kenmerkend voor de projecten in deze industrie zijn de integrale multidisciplinaire aanpak, waarbij vaak diverse samenwerkingspartners betrokken zijn. Creatieve en resultaatgerichte samenwerking met oog voor een goede balans tussen de belangen van de stakeholders zijn daarbij van groot belang. Onder zijn leiding kwamen innovaties tot stand voor ASML, ALSI, Singulus Mastering, Océ en TNO. (zie: projecten). GKID heeft ruime ervaring met de hier gebruikelijke ontwikkelmethoden als V-model, six-sigma, Prince2.

Biobased economy

De ontwikkeling van producten uit hernieuwbare grondstoffen staat volop in de belangstelling en wordt gezien als een belangrijke bron van innovaties voor de toekomst. GKID is betrokken bij de materiaal-, proces- en machineontwikkeling voor diverse biobased projecten waaronder:

 • Geperste producten uit stro, hennep en vlasvezels. 
 • Spuitgietproducten uit een mengsel van bioplastics en bietenvezels (nieuwsartikelen).
 • Verpakkingsmateriaal uit natuurgras ter vervanging van EPS (projectvoorbeeld). 

Netwerk

Wij werken samen met:

 • Diverse system suppliers en machinefabrieken in de regio Zuid-Oost Brabant.
 • Ingenieursbureaus: Ingenia, CCM, Settels Savenije van Amelsvoort, Holland-Innovative, Nobleo, Greentech engineering.
 • Instellingen: Biomimicry NL, Avans hogeschool, Fontys hogeschool.

Lid van:

 • dspe – dutch society for precision engineering
 • vbdn – vereniging voor business development nederland